RD Česká Lípa 

30.06.2017

Instalace kotle Vitodens 333 F s integrovaným zásobníkem a čerpacími jednotkami Modular Divicon